• बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कं. लि.मा यहाँहरुलाई स्वागत छ