• Welcome to Betan Karnali Sanchayakarta Hydropower Company Limited

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई आवश्यक सवारीसाधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना [NCB/BKSHCL/BKHEP/076/77 BD-05]