• Welcome to Betan Karnali Sanchayakarta Hydropower Company Limited

About Us

Betan Karnali Sanchaya Karta Hydropower Company Limited (BKSHCL) was established on 7th May, 2017 (2074-01-24 B.S) as a public limited company under the Company Act, 2063 of Nepal as an initiative of the Karmachari Sanchaya Kosh (KSK), or the Employees Provident Fund (EPF) in English. The major shareholders of the company are the contributors of KSK (40% shareholding). Other shareholders include KSK (15%), Nepal Electricity Authority (10%) and Vidhyut Utpadan Company Limited (10%). The authorized and paid-up capital of the company are: Twenty Billion and Ten Billion Nepali Rupees respectively... more >

Latest Updates

सातौँ बार्षिक साधारण सभा २०८०
2023-11-28

बेतन कर्णाली अर्ध जलाशय (PROR) जलविद्युत (439 MW) को इआईए (7-days Notice))
16/07/2023

छैठौं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना
२०७९/०७/१९

मुआब्जा वितरणका लागि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न प्रस्तावपत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
२०७९/०५/३१

बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलबिधुत आयोजनाको ४०० के.भि प्रशारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE)को सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना
२०७९-०५-१७

बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलबिधुत आयोजना (४३९ मेगावाट ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
२०७९-०५-१७

बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलबिधुत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाब मुल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना २०७९-०४-०४
२०७९-०४-०४

Expression of Interest (EOI) for Consulting Services of Betan Karnali PRoR Hydroelectric Project for Complete Project Construction Supervision Works including Review of Detailed Project Report and Assistance in Project Construction Bidding
2022-06-29

बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलबिधुत आयोजनाका लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा आवश्यक नपर्ने जग्गा अधिग्रहण सूचीबाट हटाइएको बारेको सूचना अछाम २०७८-१२-२४
2022-04-07

बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलविधुत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको सूचनाअछाम २०७८-१२-२४ गोरखापत्र
2022-04-07

विज्ञहरुको सूची (Roster) मा सूचीकृत हुन निवेदन दिने बारेको सूचना
19-02-2022

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको सूचना
सूचना प्रकाशन मिति: २०७७।०७।०३ गते

विज्ञहरुको सूची (Roster) मा सूचीकृत हुन निवेदन दिने बारेको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७।०४।१६

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
मिति: २०७६।०६।३०

वेतन कर्णाली आयोजना : रोजगारी र मुआब्जामा स्थानीय चासो

४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली आयोजनाको अछामतर्फकाे सार्वजनिक सुनुवाइ सकियाे

बेतन कर्णाली जलबिद्युत आयोजनाको ईआइए स्वीकृत

Project Overview

Project Name: Betan Karnali Hydroelectricity Project (BKHEP)
Type: Peaking Run of the River (PRoR)
Capacity: 439 MW 
Location: Karnali, Province 7; Surkhet and Achham Districts; Chaukune of Surkhet  and Dhakari of Achham Gaunpalika; 81011'43'' to 81024'42'' E; 280 50'57'' to 28056'04'' N
Hydrology: Catchment area: 22,511Km2; Annual Mean Flow: 554m3/s; Maximum Monthly Discharge: 1610m3/s; Minimum Monthly Discharge: 135m3/s; Design Discharge: 536m3/s
Power and Energy: FSL:  473.3 m; TWL: 374 m; Power: 439 MW; Total Energy: 2299GWH; Wet Energy: 1610 GWH; Dry Energy: 689 GWH
Transmission Line: Length: 5 Km, Substation: Puchma
Estimated Cost: NRs.74 Billion Without IDC